Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor şi Studenţilor în Drept – ediţia a VII-a Timișoara 15 mai 2015

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, împreună cu Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara organizează

Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor şi Studenţilor în Drept – ediţia a VII-a

Timișoara
15 mai 2015

Scopul organizării acestei manifestări, unică în România prin specificul ei şi prin amploarea numărului participanţilor, este acela de a stimula valorificarea cercetării ştiinţifice a doctoranzilor şi studenţilor în drept, facilitând publicarea rezultatelor activităţii de cercetare, dar şi stabilirea de relaţii de colaborare între facultăţile şi şcolile doctorale de la care provin participanţii.

La conferinţă sunt invitaţi să participe doctoranzii facultăţilor de drept din România, precum şi cei ai unor facultăţi de drept prestigioase din Europa.

Volumul conferinţei, cuprinzând lucrările doctoranzilor, urmează să fie publicat la Editura Universul Juridic, care îi va garanta înalta ţinută ştiinţifică şi grafică, şi să fie oferit participanţilor cu ocazia manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăţilor de la care provin autorii.

Lucrările pot fi redactate în limba română sau în limba engleză. Lucrările prezentate spre publicare de doctoranzi trebuie să fie avizate din punct de vedere ştiinţific de către conducătorii de doctorat ai acestora.

Program:
8:30-9:30: Înregistrarea participanţilor (primirea mapelor, a programului şi a volumului conferinţei)
9:30-10:00: Deschiderea lucrărilor conferinței
10:00-13:00: Lucrări pe secţiuni
13:00-14:00: Prânz
14:00-18:00: Lucrări pe secţiuni
18:00-18:30: Închiderea lucrărilor conferinței.

Date limită:
1. Înscriere şi trimitere a lucrării în format electronic: 31 martie 2015
2. Plata taxei de participare (data creditării contului beneficiarului): 31 martie 2015
3. Confirmarea prin e-mail a înregistrării (de către organizatori): 10 aprilie 2015.

Cerințe de redactare a lucrării
Numele autorului (ex. Sandra Marked) (caractere italice, bold, centrat 12)
Gradul universitar, ordinea (în funcţie de indicele ataşat numelui), centrat
Instituţia la care autorul este înscris la doctorat (în funcţie de indicele ataşat numelui), caractere italice, centrat
(spaţiu, după care urmează conţinutul lucrării)
Numele conducătorului ştiinţific de doctorat, caractere italice, centrat
Rezumat şi termeni-cheie: font Times New Roman, 12 pt.
Textul va fi redactat în paginaţie format A4, margini: stânga 3 cm, celelalte margini 2,5 cm, font Times New Roman, 12 pt.
Paginile nu vor fi numerotate. Între paragrafe nu se vor insera spaţii.
Titlurile capitolelor vor fi scrise cu majuscule, cu spaţiu liber între acestea şi corpul de text. În cadrul capitolelor, titlurile subcapitolelor vor fi scrise cu caractere italice.
Referinţele bibliografice folosite în text vor fi numerotate automat, în subsolul paginii. Recomandare pentru lista bibliografică de la sfârşitul lucrării: 1. Lippman, M: Contemporary Criminal Law, London: Sage Publications, 2007.

Lucrarea va fi redactată în limba engleză sau în limba română, caz în care va trebui însoţită de un rezumat în limba engleză.

Desfășurarea conferinței
Secţiunile conferinţei: Drept public; Drept privat.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în amfiteatrele Facultăţii de Drept, dotate cu videoproiectoare şi instalaţie de traducere simultană. În cadrul secţiunilor, durata de susţinere a fiecărei lucrări este de 15 minute.

Textele lucrărilor prezentate (maxim 15 pagini, format A4) vor fi publicate în volumul lucrărilor conferinţei, cu condiţia ca lucrarea să fie trimisă în formatul electronic stabilit pe adresa de e-mail a facultăţii (drept@e-uvt.ro, cu specificaţia Pentru Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor și Studenților în Drept 2015) şi să fie achitată taxa de participare până la data de 31 martie 2015. Volumul conferinţei va fi înmânat participanţilor prezenţi.

Condiții de participare
Fiecare participant la conferinţă poate prezenta spre publicare şi susţinere o singură lucrare.
Taxa de participare de 100 EUR acoperă costurile pentru publicarea lucrării şi costul mesei de prânz din ziua conferinţei.

Înscrierea la conferinţă se face prin e-mail la adresa: drept@e-uvt.ro.

Participanţii care optează pentru cazare sunt rugaţi să facă personal rezervări la Hotel Savoy (Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 2, www.hotelsavoytimisoara.ro) sau la Hotel Timișoara (Timişoara, Str. Mărășești nr.1-3, www.hoteltimisoara.ro).

Achitarea taxelor: Participanţii vor fi înscrişi la conferinţă doar dacă vor achita taxa de participare până la data de 31 martie 2015, prin transfer bancar. Taxele se achită în lei la cursul RON/EUR de la data plăţii în cazul participanţilor din România, respectiv în EUR în cazul participanţilor din străinătate, după cum urmează: Beneficiar: ASOCIAȚIA CENTRUL EUROPEAN DE STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE TIMIŞOARA BANCA TRANSILVANIA TIMIŞOARA – ROMÂNIA,
COD SWIFT: BTRLRO22TMA
Cont IBAN în RON: RO32BTRL03601205J74582XX
Cont IBAN în EUR: RO07BTRL03604205J74582XX
Organizatorii invită participanţii să solicite finanţare instituţiei de la care provin, aceasta putând acoperi total sau parţial costurile de participare la conferinţă.

Persoane de contact:
prof. univ. dr. Viorel Paşca: viorel.pasca@e-uvt.ro
asist. univ. drd. Sorina Doroga: sorina.doroga@e-uvt.ro
asist. cercet. dr. Dan-Adrian Cărămidariu: dan.caramidariu@e-uvt.ro

Advertisements

Spune-ti parerea! E bine sa stie si ceilalti ce gandesti!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s