Admitere Facultatea de Drept – Brasov

Perioada inscriere – de vara: 11.07.2011 – 17.07.2011

Perioada inscriere – de toamna: 07.09.2011 – 11.09.2011

Actele necesare pentru inscriere:

Pentru absolventii de liceu

– Cerere tip.
– Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) in original. Pentru candidatii care se inscriu la mai multe facultati (domenii de licenta) in locul Diplomei de bacalaureat in original se poate depune o copie legalizata a acesteia si copie legalizata dupa legitimatia de concurs, care sa ateste inscrierea la prima facultate (legalizarea copiei dupa legitimatia de concurs se face la comisia de inscriere) si, dupa caz, Foaia matricola in original sau copie legalizata sau adeverinta in original sau copie legalizata cu medii la anumite discipline.
– Certificatul de nastere (copie legalizata).
– Chitanta de plata a taxei de admitere, eliberata de casieria universitatii.
– Adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1.
– Trei fotografii tip buletin de identitate.
– Copie dupa certificatul de casatorie, pentru candidatele casatorite. inscrierea se face dupa numele din certificatul de nastere.
 

Pentru studentii care doresc sa urmeze o a doua facultate:
– Actele mentionate mai sus, pentru absolventii de liceu (diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in copie legalizata, originalul ramanand la prima facultate)
– Adeverinta din care sa rezulte obtinerea creditelor necesare promovarii anului universitar 2010-2011, dupa sesiunea de examene din sem. al II-lea.
 

Pentru absolventii unei institutii de invatamant superior :
– Actele mentionate mai sus, pentru absolventii de liceu
– Diploma de licenta sau diploma de absolvire, in original, insotita de suplimentul la diploma/foaia matricola.
 

Candidatii care pot fi scutiti de taxe de inscriere – vor prezenta in plus unul din urmatoarele acte:
– Certificat de deces (copie legalizata), pentru candidatii orfani, cu varsta sub 26 ani.
– Adeverinta de la casa de copii, pentru cei aflati in aceasta situatie.
– Certificat medico-legal sau alt document doveditor pentru candidatii care au fost raniti in revolutia din Decembrie 1989.
– Adeverinta din care sa rezulte ca unul dintre parinti este angajat al universitatii sau cadru didactic aflat in activitate sau pensionat dupa cel putin zece ani de activitate didactica; acesti candidati beneficiaza si de gratuitate la cazare in camine.

Precizari suplimentare privind inscrierea candidatilor

Pentru absolventii de liceu promotia 2011 este valabila si adeverinta tip de promovare a examenului de bacalaureat (cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat si a notelor obtinute la probele sustinute) eliberata de liceu, cu semnatura directorului si stampila rotunda. In caz de reusita, candidatii din aceasta categorie se vor obliga sa aduca diploma de bacalaureat in original pana la data stabilita de Comisia de admitere pe facultate. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin contractul candidatului duce la pierderea locului finantat de la buget si neinmatricularea in facultate.

Adeverintele medicale se elibereaza de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala din Brasov, cu precizarea expresa a afectiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 427/1976. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine cuvenitele consecinte.

Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent doua facultati numai studentii care indeplinesc conditiile de promovare dupa sesiunea de examene din semestrul II al anului universitar 2010/2011.

In cererea de inscriere se mentioneaza optiunile (unde este cazul) pentru domeniile de licenta si/sau programele de studiu din facultatea respectiva.

 
  • Modalitate admitere

    Concurs pe baza de dosar:
    – 40% media de la examenul de bacalaureat;
    – 60% media notelor anilor de studiu din liceu.

Advertisements

Spune-ti parerea! E bine sa stie si ceilalti ce gandesti!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s