Despre răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane in alte sisteme de drept

A. Dreptul german.

Codul Civil german, în art. 831, dispune că acela care, în temeiul legii, este obligat să exercite supravegherea unei persoane care, datorită minorității, stării de sale mintale ori psihice, trebuie supravegheată, este ținut să repare prejudiciul cauzat de această persoană altuia printr-o faptă ilicită.

Contrar unor susțineri doctrinare, cu puterea evidenței, acest text nu prevede răspunderea pentru fapta altuia cu valoare de principiu.

(…)

B. Dreptul elvețian.

Codul civil elvețian prevede, în art. 333, răspunderea șefului de familie  pentru faptele interzișilor sau a persoanelor bolnave și lipsite de discernământ, plasate sub ocrotirea lui.

Deci, și în acest sistem de drept, răspunderea pentru fapta altor persoane este limitată la situațiile și condițiile expres stipulate de lege, adică:

–  cel chemat să răspundă să aibă calitatea de șef de familie;

–  șeful de familie poate răspunde numai pentru faptele prejudiciabile ale persoanelor interzise sau a persoanelor bolnave lipsite de discernământ;

–  persoanele respective să fie plasate sub ocrotirea lui;

–  remarcăm lipsa de distincție a legiuitorului în ceea ce privește fapta prejudiciabilă.  Astfel, aceasta poate fi, deopotrivă, o faptă ilicită sau licită.

  1. C.   Dreptul spaniol

Codul civil spaniol, în art. 1903, extinde răspunderea părinților pentru faptele ilicite ale minorilor sau incapabililor și în sarcina tutorelui, cu condiția de a locui împreună. Pe fond, însă, și în aceast sistem de drept, răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane este cantonată la cazurile anume prevăzute de lege.

 

  1. D.  Dreptul canadian

Codul civil din Quebec, în art. 1459, dispune că titularii autorității părintești, precum și cei cărora li s-a delegat exercitarea acestei autorități, răspund pentru fapta copiilor minori.

De asemenea, același cod, în art. 1460, dispune că persoana care, fără a fi titulara autorității părintești, i s-a încredințat, prin delegație sau altfel, grija, supravegherea sau educația unui minor este obligată, de aceeași manieră cu titularul puterii părintești, să repare prejudiciul cauzat prin fapta sau culpa minorului.

Față de aceste texte de lege, este evident faptul că, și în acest sistem de drept, răspunderea pentru fapta altuia este limitată la situațiile expres prevăzute de lege.”

(Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă, Lect. univ. dr. Sorin Ovidiu Nor, drd. Ioan Puie – „Teoria Generală a Obligațiilor”, Universul Juridic, 2010)

Advertisements

Spune-ti parerea! E bine sa stie si ceilalti ce gandesti!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s