OBLIGATIILE PLURALE

„Obligatii cu

pluralitate de obiecte
            Obligatiile
alternative
Obligatia alternatva este acea obligatie al carui obiect
consta in doua sau mai multe prestatii, dintre care, la alegerea uneia dintre
parti, executarea de catre debitor a unei singure prestatii duce la stingerea
obligatiei.
Obligatiile alternative sunt reglementate in art. 1026 –
1033 – Codul Civil.
Obligatia alternativa trebuie stipulata in mod expres, ea
neprezumandu-se niciodata, deoarece obligatia pura si simpla constituie regula,
pe cand obligatia alternativa constituie exceptia.
Obligatiile facultative
Obligatia facultativa este acea in care debitorul se obliga
la o singura prestatie, cu facultatea pentru el, de a se libera, executand o

alta prestatie determinata.
Suntem in cazul unei astfel de obligatii, de exemplu in
cazul in care debitorul se obliga sa predea creditorului un utilaj agricol, dar
prin conventie el are dreptul sa plateasca o suma de bani determinata, in locul
acestuia.
Obligatii cu
pluralitate de subiecte
Obligatiile conjuncte (divizibile)
Obligatia conjuncta sau divizibila este acea obligatie cu pluralitate
de subiecte, intre care creanta sau datoria se divide de plin drept.
Ca urmare, fiecare creditor nu poate cere debitorului sau
debitorilor  decât cota sa parte de
creanta, iar fiecare debitor nu poate fi urmarit de catre creditor sau
creditorii sai, decat pentru cota-parte din datoria la care s-a obligat.
Obligatiile solidare
Obligatia solidara este acea obligatie cu subiecte multiple,
in cadrul careia fiecare creditor solidar poate cere debitorului intreaga
datorie sau fiecare dintre debitorii solidari poate fi obligat la executarea
integrala a prestatiei  datorata
creditorului.
Obligatiile indivizibile
Obligatia indivizibila
este acea obligatie cu pluralitate de subiecte al carei obiect nu este
susceptibil de divizare prin natura sa ori prin conventia partilor.
Indivizibilitatea prezinta avantaje pentru creditor ca si
solidaritatea, acesta avand posibilitatea de a cere executarea intregii
prestatii de la oricare dintre codebitori. In plus, are avantajul ca impiedica
diviarea datoriei intre comostenitorii debitorilor obligati indivizibil, ceea
ce la obligatia solidara nu se intampla, deoarece datoria solidara se divide
prin mostenire. Este motivul pentru care la obligatiile cu mai multi debitori,
creditorii convin ca acestia sa se oblige solidar si indivizibil.
Obligatiile in solidum
Tinandu-se cont  de
faptul ca potrivit Codului Civil (art.1041), solidaritatea nu se prezuma, ori
de cate ori exista mai multi debitori obligati pentru toata datoria fata de
creditor, fara ca solidaritatea sa rezulte din lege, obligatia va fi in solidum
si nu solidara.
Obligatiile in solidum reprezinta o categorie distincta de
obligatii cu particularitati si efecte proprii, considerand-o alaturi de
majoritatea autorilor ca fiind utila mai ales in cazurile in care o persoana
este cauzata sa raspunda pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia daca
autorul a fost in culpa, precum si in cazul raspunderii persoanelor juridice
pentru prejudiciile cauzate prin fapta ilicita de organele de conducere ale
acestora.”   (Ioan Adam, Drept civil. Teoria Generala a Obligatiilor, Editura All Beck, Bucuresti, 2004)

Spune-ti parerea! E bine sa stie si ceilalti ce gandesti!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s