>ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

>

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
  1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE IN ROMANIA
         administratia publica locala isi gaseste bazele constitutionale in articolele 120 – 123;
         din interpretarea dispozitiilor constitutionale rezulta ca sfera administratiei publice locale se circumscrie autoritatilor publice locale alese prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase. Consiliile locale, primarii, consilii judetene;
         fundamentarea functiilor administratiei publice locale se realizeaza pe baza principiilor:
a)      AUTONOMIA LOCALA
         reprezinta dreptul recunoscut unitatilor administrativ-teritoriale de a-si satisface interesele proprii dupa cum considera oportun, cu respectarea legalitatii, dar fara interventia puterii centrale;
         acest principiu, care este si un drept, se aplica de consiliile locale, primari, precum si de consiliile judetene si presedintii acestora;
b)      DESCENTRALIZAREA
– procesul de transfer de competenta administrativa si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale sau catre sectorul privat;
c)      DECONCENTRAREA SERVICIILOR PUBLICE
         se refera la stabilirea in teritoriu a unor ramificatii exterioare ale ministerelor aflate in coordonarea prefectului, care este …….. intre administratia publica centrala si cea locala;
Toate aceste principii si toate aceste organe ale administratiei publice locale isi desfasoara activitatea in cadrul unei competente teritoriale (marginita de limitele unitatilor administrativ – teritoriale in care au fost numite sau alese) si materiala (in cadrul legal existent) asupra unei colectivitati locale. Prin colectivitate locala intelegem totalitatea locuitorilor din unitatile administrativ – teritoriale;
CONSILIUL LOCAL
         este deliberativul local;
         Consiliul Local este reglementat de Legea 215/2001 privind administratia publica locala;
         Consiliul Local se alege prin vot universal, direct, secret, egal si liber – exprimat; el se alege pe circumscriptii electorale pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale;
         Numarul membrilor fiecarui Consiliu Local se stabileste in functie de populatia din unitatile administrativ – teritoriale;
Pentru a fi ales in functia de consilier local, persoana fizica ce candideaza trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
         sa aiba minim 23 de ani impliniti;
         sa aiba domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ – teritoriale;
         sa nu ii fie interzisa asocierea in partide politice;
Dupa validarea scrutinului, persoanele declarate alese de Biroul Electoral de Circumscriptie se prezinta la sedinta de constituire a Consiliului Local convocata de prefect in cel mult 25 de zile de la desfasurarea alegerilor, sau cel mult 5 zile de la validarea acestora.
Validarea mandatului fiecarui consilier se realizeaza prin votul majoritatii consilierilor locali declarati alesi. Dupa validare, fiecare consilier depune juramantul de credinta, sub sanctiunea considerarii acestuia ca demisionat de drept, daca nu indeplineste aceasta procedura.
Dupa constituire, Consiliul Local isi alege un presedinte pe o perioada de 3 luni. Consiliul Local are un mandat de 4 ani.
ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL:
         adopta bugetul local si aproba contractarea de imprumuturi;
         stabileste organizarea si dezvoltarea urbanistica a teritoriului;
         stabileste taxe si impozite locale;
         stabileste asocierea cu persoane juridice sau autoritatile publice romane sau straine;
         administreaza patrimoniul localitatii;
ACTELE CONSILIULUI LOCAL :
         acesta adopta hotarari cu majoritatea consilierilor prezenti, exceptie facand hotararile privind patrimoniul care se adopta cu votul a 2/3 din nnumarul total al consilierilor;
         pentru hotararile privind bugetul sau exercitarea altor atributii importante, legea stabileste o majoritate calificata pentru adoptarea acestora;
         hotararile Consiliului Local sunt acte administrative;
RASPUNDEREA CONSILIERILOR SI A CONSILIULUI LOCAL
         pentru actele si faptele lor, in exercitarea mandatului, consilierii locali pot raspunde in conditiile legii: administrativ, civil, penal. Raspunderea poate fi in nume propriu sau solidara. Daca un consilier local este arestat preventiv, acesta este suspendat de drept din functie.
Mandatul de consilier local inceteaza in urmatoarele situatii:
a)      DEMISIE
b)      INCOMPATIBILITATE
c)      SCHIMBAREA DOMICILIULUI INTR-O ALTA UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALA
d)      LIPSA NEMOTIVATA DE LA MAI MULT DE 3 SEDINTE ORDINARE CONSECUTIVE DE CONSILIU LOCAL
e)      IMPOSIBILITATEA EXERCITARII MANDATULUI PE O PERIOADA MAI MARE DE 6 LUNI CONSECUTIVE
f)        PUNEREA SUB INTERDICTIE
g)      PIERDEREA DREPTURILOR ELECTORALE
h)      CONDAMNAREA PRIN HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA LA O PEDEAPSA PRIVATIVA DE LIBERTATE
In privinta raspunderii Consiliului Local, dizolvarea Consiliului Local poate interveni de drept sau prin referendum local;
Consiliul Local se dizolva de drept daca nu a adoptat timp de 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare, precum si atunci cand nnumarul consilierilor locali se reduce sub jumatate si nu poate fi completat de supleanti;
Prin referendum local se dizolva Consiliul Local atunci cand se adreseaza o solicitare in acest sens prefectului de cel putin 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale din acea unitate administrativ – teritoriala si se organizeaza referendumul in cadrul caruia mai mult de jumatate din cei care se prezinta la vot voteaza pentru dizolvare.

Spune-ti parerea! E bine sa stie si ceilalti ce gandesti!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s