>MODURI DE DOBANDIRE A PROPRIETATII PUBLICE

>

MODURI DE DOBANDIRE A PROPRIETATII PUBLICE
DOBANDIREA PROPRIETATII PUBLICE PE CALE NATURALA
raportandu-ne la caracterele dreptului de proprietate publica, este greu a da o explicatie acestui mod. Unii autori considera ca acest mod se refera la bogatiile de orice natura care s-ar forma in viitor pe teritoriul tarii;
DOBANDIREA PROPRIETATII PUBLICE PRIN ACHIZITII PUBLICE
► AUTORITATILE CONTRACTANTE
oricare autoritate publica, inclusiv autoritatea judecatoreasca, orice institutie publica de interes general sau local, autonoma sau aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice; Academia Romana si institutiile subordonate acesteia; oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul din sectoarele de utilitati publice si care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati, in sensul ca nu are piata concurentiala.
Prin hotarare de guvern se pot stabili si alte persoane juridice care au obligatia de a efectua achizitii publice, in cazul in care activitatea acestora se desfasoara pe piete unde concurenta este exclusa prin efectul unui act normativ sau administrativ ori datorita existentei unei pozitii de monopol;
► OBIECTUL ACHIZITIILOR
obiect al achizitiilor publice il formeaza doua categorii : bunurile si investitiile publice;
achizitia se materializeaza printr-un act juridic bilateral numit contract de achizitie publica incheiat intre entitatea achizitoare si contractantul a carui oferta este castigatoare;
► SELECTIONAREA PARTICIPANTILOR LA LICITATIE
selectia are ca baza de apreciere indeplinirea de catre ofertantii cocontractanti a cerintelor impuse de lege in articolele 25 – 33 din O.U.G. nr 60/ 2001;
► LICITATIA – PRINCIPALA FORMA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE ACHIZITII
licitatia poate fi LICITATIE DESCHISA, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta sau LICITATIE RESTRANSA, atunci cand procedura se desfasoara in doua etape distincte si prin care numai candidatii selectati in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte.
Alte procedee de achizitie publica:
► ACHIZITIA PRIN CERERE DE OFERTA DE PRET
► ACHIZITIA DINTR-O SINGURA SURSA
► PROCEDURA NEGOCIERII COMPETITIVE
► PROCEDURA DE NEGOCIERE DINTR-O SINGURA SURSA
► PROCEDURA CERERII DE OFERTA
DOBANDIREA PROPRIETATII PUBLICE PRIN EXPROPRIERE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA
 detalii – postarea „EXPROPRIEREA”;
DOBANDIREA PROPRIETATII PUBLICE PRIN ACTE DE DONATIE SAU LEGATE ACCEPTATE
actele de donatie sau legatele trebuie acceptate de Guvern, consiliul judetean sau consiliul local, dupa caz;
donatiile facute statului sub orice forma, pot fi primite numai de organele, institutiile sau organizatiile economice de stat, competente dupa obiectul sau scopul donatiei;
este necesara incheierea ad validitatem a donatiei in forma autentica;
DOBANDIREA PROPRIETATII PUBLICE PRIN TRECEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU UNITATILOR ADMINISTRATIV – TERITORIALE IN DOMENIUL PUBLIC AL ACESTORA, PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA
pentru acest mod de dobandire nu este necesara procedura speciala a exproprierii, ci statul sau unitatile administrativ – teritoriale, prin acte administrative, pot lua masura trecerii unor bunuri, din domeniul privat al lor, in domeniul public, daca se incadreaza in conditiile legii; actul de trecere are natura juridica a unui act administrativ, el putand fi facut prin Hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respeciv a Consiliului General al Municipiul Bucuresti ori a consiliului local. Hotararea de trecere a bunurilor poate fi atacata, in conditiile legii, la instanta de contencios administrativ competenta in a carei raza teritoriala se afla bunul;
DOBANDIREA PROPRIETATII PUBLICE PRIN ALTE MODURI PREVAZUTE DE LEGE
  1. PRIN LEGE
  2. PRIN CONTRACTE CIVILE SAU COMERCIALE
  3. PRIN ACCESIUNE SAU INCORPORARE

BIBLIOGRAFIE :

Spune-ti parerea! E bine sa stie si ceilalti ce gandesti!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s