>STATUL – ELEMENTE CARACTERISTICE

>

STATUL

CARE-S ELEMENTELE CARACTERISTICE???

Păi…e instrument și formă instituționalizată de exercitare a puterii politice și are funcții de organizare, conducere, coordonare și exercitare legitimă a autorităților în raport cu populația (adică noi…) ce își duce veacu’ pe un teritoriu.

Mai e o organizare complexă de instituții și reglementări juridice menite să asigure ordinea socială, conviețuirea indivizilor (tot noi…)și grupurilor și să administreze funcționarea coerentă a statului.

Pentru că e cea mai tare instituție din sistemul politic, statul ia forma unui ansamblu de instituții ierarhizate și codificate legislativ. Aceste instituții sunt distincte de societatea civilă(adică mai speciale…) și dispun de instrumente și resurse pentru a exercita autoritatea într-un teritoriu delimitat.

Statul este reprezentat de principalele instanțe ale puterii politice (legislativă, executivă și judecătorească), având o așa-zisă organizare juridică.

El este rezultatul unei asocieri intime, a ideii de norme juridice obligatorii și a unui sistem de instituții ce garantează și asigură respectarea și aplicarea legilor.

Cică mai e o componentă a societății în ansamblul ei și are forța de a organiza și administra o societate(tot în ansamblul ei…).

Și mai e o sursă a dreptului pentru societate, adică emite norme juridice…

și ca o cireașă de pe tort, o definiție conclusivă : STATUL reprezintă elementul central al sistemului politic, este forma caracteristică a puterii politice în care instituțiile sale sunt singurele care dețin dreptul legitim de a găsi mijloacele necesare, inclusiv constrângerea, pentru a impune sau menține ordinea socială.

Elemente definitorii ale statului sunt: populația

teritoriul

structura politică de constrângere

birocrația

Caracteristici ale statului(pe scurt):

 • Aparat administrativ
 • Sistem autonom de instituții
 • Este nu numai un concept politic ci ți unul juridic
 • O modalitate de organizare a puterii politice
 • Reprezintă o ordine juridică structurată și eficientă

Caracteristicile statului MODERN:

 • Putere politică legitimă
 • Reglementări juridice precise, clare ce au acordul tacit/ explicit al populației
 • Instituție cu rol de control și decisiv în organizarea și conducerea societății
 • O anumită comunitate umană, o țară aflată sub autoritatea instituțiilor politice
 • Se sprijină pe o nouă structură juridică: Constituție;
 • Se bazează pe distincția dintre public și privat
 • Se bazează pe existența unor instituții cu rol de coordonare și control asupra unui teritoriu, având în subordine numeroase structuri centralizate, administrative(armată permanentă, organe diplomatice)

Spune-ti parerea! E bine sa stie si ceilalti ce gandesti!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s